Teaching


Computations and Simulations in Matlab (MTLB)
Výpočty, simulace a vizualizace MATLAB

Digital Signal Processing (PZS, DSP)
Počítačové zpracování signálů

Signals and Data Modeling (MSD)
Modelování signálů a dat

Modern Methods in Signal Processing (MMZ)
Moderní metody zpracování signálů

Digital Audio Engineering (DAI)
Digitální audioinženýrství

Selected Chapters from Signal Theory (KSA)
Vybrané kapitoly z teorie signálu

Advanced Processing of Multidimensional and Acoustic Signals (ZVS/D)
Pokročilé zpracování vícerozměrných a akustických signálů


Materiály k přednáškám a cvičením jsou k dispozici na e-learningovém portálu TUL.