Teaching


Computations, Simulations and Visualizations in MATLAB (MATLB)
Výpočty, simulace a vizualizace MATLAB

Biological and Acoustical Signals (BSI)
Biologické a akustické signály

Selected Topics from Signal Processing Theory (KSA)
Vybrané partie z teorie signálu

Digital Signal Processing (PZS, DSP)
Počítačové zpracování signálů


Materiály k přednáškám a cvičením jsou k dispozici na e-learningovém portálu TUL.