Book chapters/Patents


Book chapters

  • H. Sawada and Z. Koldovský, “Independent component and vector analysis”, in Audio Source Separation and Speech Enhancement, Eds. E. Vincent, T. Virtanen, and S. Gannot, Wiley Publishing, 2017. (here)
  • Z. Koldovský, P. Tichavský, “Improved Variants of the FastICA Algorithm”, in Advances in Independent Component Analysis and Learning Machines, Eds. Ella Bingham, Samuel Kaski, Jorma Laaksonen and Jouko Lampinen, Academic Press, Springer, 2015. (here)
  • Řeč a počítač: principy hlasové komunikace, úlohy, metody a aplikace, editoři J. Nouza, Z. Koldovský a R. Vích, ISBN 978-80-7372-548-8, Technická univerzita v Liberci, 2009.

Patents

  • Z. Koldovský and P. Tichavský, “Způsob potlačení šumu a zvýraznění řečového signálu pro mobilní telefon se dvěma nebo více mikrofony”, Czech patent nr. 304330, 2014.
  • Z. Koldovský and P. Tichavský, “Způsob slepé separace akustických signálů z jejich konvolutorní směsi”, Czech patent nr. 303191, 2012.